NS Rejvíz

NS Rejvíz
  • délka: 2,5 km
  • počet panelů: 14 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Naučná stezka začíná u penzionu Rejvíz. Návštěvníci, kteří sem přijedou autem, ho mohou nechat zaparkované na parkovišti přímo naproti penzionu Rejvíz. Odtud se pokračuje po žluté turistické značce směrem na Bublavý potok. Na trase se nachází terénní stanice stráže přírody s pokladnou, kde se vybírá symbolický příspěvek, který slouží k údržbě stezky. Turisté si na tomto místě mají možnost zakoupit nějaký ten suvenýr na památku.

Dále se pokračuje po haťovém chodníku až k Velkému mechovému jezírku, odkud se návštěvníci mohou vrátit stejnou cestou zpět k penzionu nebo pokračovat po modré trase směrem na Jeseník. Malé mechové jezírko již zarostlo a pro návštěvníky je nepřístupné.

Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné Národní přírodní rezervaci. Byla vyhlášena Správou CHKO Jeseníky v roce 1970. Pro tuto oblast jsou charakteristická vrchovištní rašeliniště, která jsou největší na Moravě. Jejich ochrana je v této lokalitě na prvním místě.

Rašeliniště vzniklo v době poledové asi před 7 tisíci lety. V okrajových částech rašeliniště převažuje smrkový les, zatím co uprostřed se porosty mění v blatkový bor s borovicí blatkou. Pro zdejší rašeliniště jsou charakteristické velké porosty mechu rašeliníku (Sphagnum sp.). Roste zde i jiný mech – šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), evropsky významný druh. Zajímavostí jsou tzv. glaciální relikty. Takto nazýváme druhy, které se dochovaly z dávných dob ledových. Z těchto můžeme jmenovat např. kyhanku sivolistou (Andromeda polifolia) nebo suchopýra pochvatého (Eriophorum vaginatum). Roste tu také drobná masožravá rostlinka rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).

Rejvízká rašeliniště obývají také reliktní druhy živočichů. Např. vážka - šídlo rašelinné (Aeshna subarctica). Na zdejších rašelinných loukách žije chřástal polní (Crex crex), evropsky ohrožený druh ptáka. Žije zde také silně ohrožený brouk střevlík hrbolatý (Carabus variolosus).

Obtížnost

 

zastavení

název zastavení

 

1

Vítejte na Rejvízu

NS Rejviz (1)

2

O loukách na Rejvízu

NS Rejviz (2)

3

S výhledem do krajiny

NS Rejviz (3)

4

Na mokrých loukách

NS Rejviz (4)

5

Krajina v proměnách času

NS Rejviz (5)

6

V lese

NS Rejviz (6)

7

Pohodlně až k Velkému mechovému jezírku

NS Rejviz (7)

8

Něco o vzniku rašeliniště

NS Rejviz (8)

9

O vrchovišti

NS Rejviz (9)

10

U studánky

NS Rejviz (10)

11

Kde je doma smrk

NS Rejviz (11)

12

O mechovém jezírku

NS Rejviz (12)

13

Život na vrchovišti

NS Rejviz (13)

14

Lidé na Rejvízu

NS Rejviz (14)

 

Mapa stezky

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt