NS Pasák

NS Pasák
  • délka: 12,5 km
  • počet panelů: 14 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Naučná stezka vede částečně po zelené a částečně po žluté turistické trase. Méně zdatní návštěvníci, případně rodiny s malými dětmi, si mohou zvolit kratší okruh než je celková trasa, která vede přes louky, lesem, přes skalní výchozy i lesní asfaltkou. Trasa není tedy vhodná pro cyklisty. Stezka začíná v Branné pod nádražím. Turisté mají možnost nechat své auto zaparkované na náměstí, kde se nachází poslední tabule NS.

Naučná stezka Pasák byla založena roku 1980 v okolí obce Branná. Na začátku měla pouze 6 zastavení a měřila 9,5 km. V roce 1999 došlo k její úpravě. Nyní má 14 tematických zastavení, měří 12,5 km a svou rozmanitostí je u nás naprosto výjimečná. Při jednotlivých zastávkách mají turisté možnost seznámit se s historií obhospodařování krajiny, přírodním bohatstvím a také s kulturními a technickými památkami.

Naučná stezka směřuje z Branné na hřebeny Jeseníků, kde se nacházejí skály Pasák. Tato významná geologická a geomorfologická přírodní památka byla vyhlášena roku 1982. Turisté zde spatří 250 m dlouhou a 30 m vysokou skalní stěnu tvořenou mrazovými sruby se zvláštními erozními útvary, dále skalní převisy, terasy a izolované skály. A byla to právě jedna z izolovaných skal, která svým tvarem dala vzniknout pověsti O zkamenělém pastýři, který byl pánem Jeseníků potrestán za to, že si nevážil svěřeného stáda ovcí a také samotnému názvu této přírodní památky.

Na branenských loukách se vyskytují pestrá a zajímavá rostlinná společenstva. Louky a pastviny však nepředstavují přirozený původní ekosystém. Vznikly po vykácení původních bučin člověkem a jejich budoucí existence je zcela závislá na jeho činnosti - kosení a pastvě. Roste zde vzácnější vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), brádáček vejčitý (Listera ovata) a lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum).

V okolí Branné žije také mnoho zajímavých druhů živočichů. Z ptáků se zde vyskytuje chřástal polní (Crex crex), spolu s jeřábkem lesním je předmětem ochrany Ptačí oblast Jeseníky, křepelka polní (Coturnix coturnix), ohrožený ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další. Nechybí ani ,,létající drahokam‘‘ ledňáček říční (Alcedo atthis). Mezi další živočichy obývající toto místo patří zmije obecná (Vipera berus) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

NS Pasák

Obtížnost

Začátek stezky: Branná, pod železniční stanicí

Konec stezky: Branná, pod železniční stanicí (NS vytváří okruh)

GPS: 50°8'53.664"N, 17°0'49.573"E

Průvodce ke stažení zde.

zastavení

km

Název zastavení

1

0

Situační mapa

2

0,5

Historie a význam železnice na Branensku

3

2

Květena okolí Branné

4

3

Přírodní památka Pasák

5

4,5

Charakteristická fauna okolí Branné

6

5

Topografická orientace – výhled

7

6

Antropogenní terénní úpravy

8

7

Lesní úzkorozchodná železnice

9

8

Vodní plávka dříví

10

8,5

Pohraniční opevnění

11

9

Dynamický vývoj toku říčky Branné

12

9,5

Hornická činnost

13

10

Pěchotní srub

14

12

Významné památky obce Branné

 

Mapa stezky

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt