Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Kleč >> Realizace vyřezávání

Realizace vyřezávání

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Malá a Velká kotlinakleč v kotlině 1974

Rozsah: cca 5 ha

Časový harmonogram: 1974-2003

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Petrovy kamenyZ prostoru sjezdovek byla kleč odkácena

Rozsah: odstraněna kleč na ploše 1,3 ha v souvislosti s provozem sjezdovek

Časový harmonogram: 80.-90. léta

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Sněžná kotlinamonitorovací plocha po odstranění kleče ve Sněžné kotlině

Rozsah: cca 0,3 ha

Časový harmonogram: 1998

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Tabulové skályTabulové skály

Rozsah: 0,02 ha

Časový harmonogram: 2004

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: KeprníkPálení kleče na Keprníku

Název projektu: Realizační projekt managementu kleče na Keprníku

Žadatel: AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky

Rozsah: 3,69 ha – čistá plocha kleče 1,11 ha

Časový harmonogram: 2009 - 2010

Náklady a zdroj financování: cca 500 000 Kč, Program péče o krajinu MŽP

Použitá technologie: motorová pila, pálení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Šerák, KeprníkOdvoz kleče

Žadatel: Lesy ČR, s.p.

Rozsah: 1,15 ha - redukovaná plocha 0,67 ha (Šerák) + 1 ha  - redukovaná plocha 0,39 ha (Keprník)

Časový harmonogram: 2014

Náklady a zdroj financování: cca 3 000 000 Kč, MŽP + Evropské fondy

Použitá technologie: motorová pila, vrtulník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Petrovy kamenyKleč deponovaná na Ovčárně připravená k odvozu

Název projektu: Realizační projekt managementu kleče pod Petrovými kameny

Žadatel: AOPK ČR

Rozsah: celková plocha 5,9 ha – čistá plocha kleče 0,83 ha

Časový harmonogram: 2015

Náklady a zdroj financování: Program péče o krajinu (MŽP)

Použitá technologie: motorová pila, lehká vyvážečka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Malý Dědsegmenty 46 a 47

Název projektu: Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni
Regionální akční plán pro okáče menšího v CHKO Jeseníky

Žadatel: AOPK ČR

Rozsah: celková plocha 12,1 ha – čistá plocha kleče 1,79 ha (segmenty 46 a 47)

Časový harmonogram: 1.8.2016 - 15.11.2016

Náklady a zdroj financování:  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Použitá technologie: motorová pila, lehká vyvážečka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita: Vysoká hole, Velký Máj a Jelení důlsegmenty kleče na Vysoké holi

Rozsah: celkem 9,18 ha, redukovaná plocha kleče 4,28 ha (Vysoká hole – celková plocha 6,1101 ha, redukovaná plocha kleče 2,8802 ha, Velký Máj – celková plocha 2,2327 ha, redukovaná plocha kleče 1,1561 ha, Jelení důl – celková plocha 0,8384 ha, redukovaná plocha 0,2507 ha)

Časový harmonogram: 27.7.2020 - 15.11.2020 (Zahájení prací 27. 7. 2020, transport hmoty (letecky na parkoviště v Karlově pod Pradědem) mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře, tj. 1. - 8. 9. 2020 a potom po 15.10. Ukončení všech prací včetně vyklizení hmoty do 15. 11. 2020, v roce 2021 kontrola a dočištění ploch)

Náklady a zdroj financování:  projekt "Management kleče (Pinus mugo  Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník" (CZ.05.4.27/0.0./17_078/0009143), který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Žadatel: AOPK ČR

Použitá technologie: motorová pila, vrtulník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt