Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Kleč >> Podklady a studie

Podklady a studie

Jako podklad pro realizaci slouží především tyto studie a dokumenty:

 • Bureš L. a kol. (2005-2006): Problematika kleče v Hrubém Jeseníku. AOPK ČR.
 • Hošek J. [ed.] (2005-2007): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. VaV SM/6/70/05. MŽP. ke stažení
 • Maděra P. a kol. (2008-2011): Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku a rizika spojená s jejich odstraněním. LČR, s. p.  ke stažení
 • Banaš M. a kol. (2009-2012): Popis stavu ploch po odstranění klečových porostů (Pinus mugo) v prostředí alpínské tundry v NPR Šerák-Keprník.
 • vlastní monitoring změn vegetace na plochách po odstranění kleče (Sněžná kotlina, Keprník)

Další dokumenty:

 • Vliv borovice kleče na bezobratlé Hrubého Jeseníku (Živa 6/2005) ke stažení
 • Borovice kleč - domácí druh, či nevítaný host? (Geografické rozhledy 5/08-09) ke stažení
 • Borovice kleč v alpínském stupni Hrubého Jeseníku (Lesnícky časopis - Forestry Journal, 58(4): 274–279, Bratislava, 15. 3. 2013) ke stažení
 • Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na půdní makrofaunu (CHKO Jeseníky, NPR Praděd) (diplomová práce) ke stažení

Odkazy:

 • kleč na www.kvetena.cz
 • Veřejné prohlášení přírodovědců k situaci v Jeseníkách v souvislosti s možným vyhlášením NP Jeseníky na ekolist.cz
 • Management klečových porostů v Krkonošském národním parku (Ochrana přírody 2/2013) odkaz

Zarůstání ?

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt