Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Kleč >> Historie kleče v Jeseníkách

Historie kleče v Jeseníkách

Postupné zalesňování jesenický holí klečí z důvodu zvýšení nebo alespoň udržení alpínské hranice lesa popisuje na jednotlivých panstvích Hošek (1964). Plán výsadby začal být uskutečňován již v roce 1877 na panství Bruntál. Rozsáhlé zalesňování v okolí Pradědu a Vysoké Hole se provádělo v letech 1889 - 1904. Z kleče byl vytvořen široký pruh nad vrstevnicí 1390 m, který byl v roce 1920 souvisle zapojen. Semeno pro tyto výsadby bylo nakupováno u firmy Jennewein v Insbrucku nebo Stainer ve Wiener Neustadtu (Hošek 1963). V r. 1921 byla výsadba kleče označena za nežádoucí.

Výskyt kleče na dalších místech jesenického hřebene ukazuje na jiné podobné akce, ale o jejich průběhu ani o původu použitého osiva nejsou zprávy (Holubičková 1980).

Po kalamitních sesuvech, ke kterým došlo v červnu 1921 na Šumpersku byly vzniklé plochy asanovány výsadbou smrku, olše zelené a kleče. Kosodřevinou a olší zelenou byly v dalších letech osázeny také strže Sněžné kotliny (Banaš et al., 2001).

K dalšímu rozsáhlému vysazování kleče došlo v 70. letech 20. století na základě „Generálního plánu na zlepšení hospodářského stavu v účelových lesích Hrubého Jeseníku a skupiny Králického Sněžníku“ a projektů lesotechnických meliorací, zejména v prostoru Petrovy kameny - Velký Máj (včetně Velké a Malé kotliny) (Banaš et al. 2001).

BANAŠ M., TREML V., LEKEŠ V., KURAS T. (2001): Několik poznámek ke stanovení alpinské hranice lesa ve Východních Sudetech. In: LÉTAL, A., SZCZYRBA, Z., VYSOUDIL, M. (eds.): Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti-"Česká geografie v období rozvoje informačních technologií", 25.-27.9.2001., Univerzita Palackého Olomouc: 109-128

HOLUBIČKOVÁ, B. (1980): Autochtonní a introdukovaná P. mugo Turra v sudetských pohořích. Opera Corcontica, 17: 15 - 29

HOŠEK, E. (1963): K zalesňování horských holí v okolí Praděda. Čas. Slez. Muzeum, C, 5: 35 - 40

HOŠEK, E. (1964): Zalesňování horských holí na Král. Sněžníku a Keprníku kolem r. 1900. Čas. Slez. Muzea Opava, C, 3: 65-73

Borovice kleč

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt