Kamzíci

Kamzíčí zvěř byla dovezena do Jeseníků z rakouských Alp v roce 1913. Nejdříve byla umístěna do aklimatizační obůrky u Malé Morávky. Do volné přírody byla vypuštěna až v roce 1924. Celkem bylo do Jeseníků dovezeno 22 alpských kamzíků a do volné přírody vypuštěno ze dvou obor 42 kusů. V roce 1927 byla pro kamzíky zřízena obora také u Videl. Postupně do ní byli vysazováni kamzíci dovážení z Alp i z Tater. Videlská obora byla zrušena v roce 1939. Nejvyšší stavy kamzíků se pohybovaly nad 900 kusů (1981, 1992). Nejnižší letní stav zvěře byl napočítán cca 170 kusů v roce 2009. Ke snižování počtu kamzičí zvěře dochází postupně od počátku 90. let minulého století a to především v důsledku mysliveckého hospodaření v tržně pronajatých honitbách.
V roce 2004 byla rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje pro kamzíka horského vymezena oblast chovu. Tvoří ji celkem 19 honiteb: Vidly, Bílý Potok, Praděd, Ludvíkov, Bradlo, Spálená, Borek, Klín, Keprník, Mlýnky, Hvězda, Karlov, Malá Morávka, Hubert, Medvědí hřbet, Kamenec, Sedmidvory, Pec, Branná. Původní normovaný stav v oblasti chovu byl 145 ks kamzíků a minimální 101 ks kamzíků. Od roku 2005, kdy došlo k rozdělení původní honitby Praděd na dvě honitby (Praděd a Ludvíkov) je normovaný stav 151 ks a minimální stav 106 ks. Ve čtyřech honitbách (Hvězda, Karlov, Malá Morávka a Hubert) není kamzík normován.

Počty sečtených a odlovených kamzíků ve vybraných letech:

Rok 1992 1999 2009 2010
Letní stav 928 250 176 216
Lov 276 36 7 11

Negativní vliv vysokých stavů kamzíčí zvěře v minulých letech se na přírodě CHKO podepisoval především přímým spásáním a okusování rostlin, mechanickým poškozování rostlin a půdního povrchu i výraznou eutrofizací trusem v místech jejich pravidelných stávanišť. Tyto vlivy se projevovaly především v nejcennějších lokalitách CHKO. Po snížení početnosti kamzíka na současnou úroveň došlo k výraznému omezení výše popsaných negativních vlivů.

Na názor Správy CHKO Jeseníky, zakotvený v předchozím plánu péče, deklarující postupné zrušení volného chovu nepůvodního kamzíka v Jeseníkách, reagovala v roce 2011 „Petice za záchranu Jesenických kamzíků“ s cca 25 tisíci podpisy. Výsledkem jednání na MŽP v říjnu 2011, týkající se zachování kamzíka v Jeseníkách byla dohoda, že stávající populace v počtu do 200 kusů je akceptovatelná i z pohledu ochrany přírody.

 

Zvěří okousaný jitrocel černavý:

okousaný jitrocel černavý

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt