Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Aktuality >> Videozáznam z konference

Videozáznam z konference

Videozáznam z konference

25.11.2019

Záznam všech přednášek z odborné konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky.

Odkaz zde:

https://slideslive.com/chkojeseniky

 

 

Program odborné části konference 12.–14. 11. 2019, lázně Karlova Studánka

Úterý 12. 11. 2019

13:00–17:00: Exkurze

  1. Oblast Ovčárny – ukázky managementových opatření v alpínském bezlesí, nahlédnutí do pralesa. Výjezd z parkoviště Hvězda v 13:00, sjezd v 16:30
  2. Okruh Karlova Studánka – lázně, prameny, příroda. 14:00-15:30

17:30–20:00 Panelová diskuse

Panelová diskuse ke stavu a k perspektivám lesních ekosystémů v CHKO Jeseníky v situaci probíhající kůrovcové gradace. V panelu budou zástupci vlastníků lesů, dále Tomáš Vrška, Jaromír Bláha, Michal Servus, Martin Konvička, Jakub Hruška, Milan Košulič.

20:30–22:00 Ochutnávka regionálních produktů

Středa 13. 11. 2019

9:00–10:15 Úvodní část, zahájení (M. Servus, F. Pelc)

Leo a Zuzana Burešovi: Fenomén Velká kotlina

Michal Servus (AOPK ČR): Ochrana přírody Jeseníků – minulost, současnost a budoucnost

10:15–11:15 Ochrana přírody

Ivan Rynda (UK): Ochrana přírody: principy a praxe

Michael Hošek (IUCN): Role chráněných území (a jejich správců) v měnícím se světě

11:15–11:45 přestávka

11:45–13:00  Lesní ekosystémy I

Petr Pokorný (Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR): Neřád v divočině. Jak dlouho už se v našich lesích hospodaří?

Tomáš Vrška (ŠLP MENDELU): Co vlastně v lesích Jeseníků chceme? Reflexe přírodních a společenských vlivů po 50 letech existence CHKO

Radim Hédl (AV ČR): Lesy ve světle globální změny

13:00–14:00 oběd

14:00–16:00  Lesní ekosystémy II

Vojtěch Čada (ČZU): Disturbance jako klíčová součást vývoje horských smrčin

Pavel Indra (Lesy ČR, s. p.): Aktuální cíle a perspektiva lesnických přístupů v chráněných územích z pohledu státního vlastníka (na příkladu CHKO Jeseníky)

Jaromír Bláha (Hnutí DUHA): Lesy a jejich management pohledem neziskových organizací

Petr Skočdopole (ALSOL): Aktuální cíle a perspektiva lesnických přístupů v chráněných územích z pohledu soukromého vlastníka (na příkladu CHKO Jeseníky)

David Janík (VÚKOZ): Zeptejme se smrku na jeho sousedy aneb mozaika plošek z pohledu stromů v přírodním smrkovém lese Eustaška, CHKO Jeseníky

Vojtěch Čada (ČZU): Monitoring nejzachovalejších lesů v Jeseníkách – struktura, dynamika, věk, biodiverzita

16:00–16:30 přestávka, posterové prezentace

16:30–18:30 Jeseníky a lidé

Pavel Bezděčka (Muzeum Vysočiny): Změny fauny mravenců v CHKO Jeseníky

Igor Hornišer (Muzeum Bruntál): Historie Správy CHKO Jeseníky

Matěj Matela (Muzeum Jeseník): Do hloubi Medvědské hornatiny za historií osady Bílý Potok

Michal Klimeš (HS Jeseníky): Vývoj turistiky z pohledu horské služby

David Zahradník (Monitoring návštěvnosti s.r.o.): 10 let monitoringu návštěvnosti v Jeseníkách

18:45 Ochutnávka připravovaného filmu o přírodě Jeseníků

19:00–24:00 Večeře formou rautu, společenský večer

Čtvrtek 14. 11. 2019

8:30–10:15 Ekologie Jeseníků

Pavel Lipina (ČHMÚ): Klima CHKO Jeseníky

Jan Unucka (ČHMÚ): Voda v krajině Jeseníků

Marek Křížek (UK): Kryogenní reliéf Hrubého Jeseníku - unikátní a křehké přírodní bohatství

Lýdie Dudová (AV ČR): Co říkají palynologické záznamy o vývoji krajiny a vegetace v Jeseníkách

Václav Treml (UK): Změny alpínské hranice lesa od 40. let 20. století

10:15–10:45 přestávka

10:45–12:30 Biodiverzita Jeseníků I

Marek Banaš, Miroslav Zeidler (UPOL): Ekologické vegetační výzkumy v oblasti alpínského bezlesí Jeseníků

Daniel Dvořák (MU): Mykoflóra Jeseníků – stav poznání a ohrožené biotopy

Jiří Kocián: Horské jestřábníky – znovuobjevená součást jesenické flóry

Josef Kašák (MENDELU): Brouci (Coleoptera) a změny prostředí v CHKO Jeseníky

Tomáš Bartonička (MU): Pohyby za nízkých tělesných teplot u hibernujících netopýrů v Jeseníkách

12:30–13:30 oběd

13:30–15:00 Biodiverzita Jeseníků II

Hana Šigutová (OU): Populační dynamika a bioindikace reliktních druhů vážek na rašeliništích

Martin Konvička (JČU): Dlouhodobý monitoring jesenických vysokohorských okáčů – klima, počasí a perspektivy do budoucnosti

Petr Šaj (AOPK ČR), Tomáš Pospíšil (MENDELU): Ornitologický význam Jeseníků

Miroslav Kutal (MENDELU): Rekolonizace Jeseníků a jejich širšího okolí velkými šelmami v posledních 50 letech: jaké jsou limitující faktory?

15:00 Diskuse, závěrečné shrnutí, vize Jeseníky 2019–2069

 

Snímek1Snímek2

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt