Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Aktuality >> Pamětníci jesenických pralesů

Pamětníci jesenických pralesů

Pamětníci jesenických pralesů

25.5.2016

Nejstarší zjištěný strom horských lesů Jeseníků je potomkem původních pralesů, má kolem 500 let.

Nejstarší zjištěný žijící strom přirozených horských lesů Jeseníků je smrk ztepilý rostoucí v nadmořské výšce 1166 metrů na severovýchodním svahu Keprníku. Byl objeven v rámci výzkumu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (pod vedením Ing. Vojtěcha Čady, Ph.D.) zaměřeného mimo jiné na analýzu věku stromů v horských smrčinách.   

Při této příležitosti byl v NPR Šerák–Keprník objeven smrk ztepilý, jehož věk přesahuje úctyhodných 489 let. Zjištěný věk není konečný, protože je k němu nutné připočíst dobu, za kterou dosáhnul výšku místa odebrání vývrtu (50 cm nad zemí). V drsných horských podmínkách přibližně v nadmořské výšce 1200 m je to přibližně 10–60 let, z čehož vyplývá, že jeho skutečný věk pravděpodobně přesahuje 500 let.

Co to znamená? I přes toto ohromující číslo přesahující průměrnou délku lidského života přibližně sedmkrát nelze opomenout další důležité souvislosti. Především s ohledem na historický vývoj lokality můžeme tvrdit, že tak staré stromy nesou prapor původních pralesů. Reprezentují zejména genetickou kontinuitu původních populací smrku, což má pro člověka i nemalou kulturní hodnotu. Uchování těchto cenných porostů je proto zásadním cílem ochrany přírody, protože zde žije řada druhů rostlin, zvířat i hub, které z okolních hospodářských lesů zmizely společně se starými, mrtvými a přirozeně odumírajícími stromy.

NPR Šerák–Keprník není jediným místem, kde v Jeseníkách přežily tak staré smrky. Další můžeme najít například na Červené hoře v PR Sněžná kotlina (431 let), nebo v údolí Bílé Opavy v NPR Praděd (417 let).

Pamětník jesenických pralesůPamětník jesenických pralesů

text: Miroslav Havira, foto: Petr Šaj

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt