Zarząd PK Jeseníky >> Działalność Zarządu >> Wychowanie ekologiczne - EVVO

Wychowanie ekologiczne - EVVO

W najszerszym tego słowa sensie wychowanie ekologiczne można opisać jako wszelkie wychowawcze i edukacyjne wysiłki, których celem jest przede wszystkim:

- podnieś współodpowiedzialność osób za obecny stan przyrody i wspólnot, za miejsce, w którym żyją i które jest ich domem, za sensowne wykorzystywanie lokalnych źródeł

- rozwijać wyczucie, otwartość i twórczość osób w rozwiązywaniu problemów opieki o przyrodę i problemy wspólnot ludzkich

- wytwarzać ekologicznie sprzyjające orientacje wartościowe, które kładą nacisk na dobrowolną wstrzemięźliwość, na nie konsumpcyjne, duchowne, dobre życie człowieka.

Zarząd CHKO Jesionik co roku organizuje wiele czynności dla społeczeństwia. W Dniu Ziemi (Posadź swoje drzewo 2003), w maju Witanie ptasiego śpiewu z pokazem chwytania i obrączkowania ptaków. 24 maja jest świętowany Europejski Dzień Parków Krajobrazowo-Botanicznych z przechadzkami ze specjalistycznym wykładem dla publiczności a w czerwcu i lipcu organizuje się wykłady dla woluntariuszy z ruchu Brontosaurus podczas ich wakacyjnego koszenia na przejściowo chronionych łąkach. Specjaliści wzięli w trakcie roku udział w czynnościach wykładowych lub w wycieczkach po terenie. Chodzi jednak o akcje okolicznościowe na zamówienie. Dalej organizuje konkursy fotograficzne i corocznie współpracuje z akcją Europejska Noc Nietoperzy. Współpracuje też z inicjatywą Posprzątajmy Świat.

Oprócz jednorazowych akcji oddziałuje też na społeczeństwo za pośrednictwem szlaków krajoznawczych i tablic informacyjnych rozmieszczonych w terenie. W obecnym czasie jest czynnych sześć szlaków krajoznawczych.

Zarząd CHKO Jesionik regularnie zaprasza za pośrednictwem regionalnych gazet miłośników przyrody i szeroki ogół społeczeństwa na wycieczki do przyrody i w formie tych zaproszeń zarazem udziela informacji o josionickiej przyrodzie. Dalej wydaje szereg biuletynów informacyjnych o przyrodzie chronionej Jesionika (NPR Šerák - Keprník, NPR Pradziad, szlak krajoznawczy Pasák itd.).

Samodzielną grupą działającą na polu wychowania ekologicznego są dobrowolni strażnicy przyrody obszaru przyrody chronionej Jesionik, którzy bezpośrednio w terenie udzielają swych usług, informując odwiedzających o najbardziej eksponowanych miejscach w CHKO.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt