ÚSES

Koncepcyjne rozwiązanie terenowego systemu ekologicznej stabilizacji krainy na obszarze CHKOJ wychodzi w ostatniej wersji materiału „ÚTP NR-R ÚSES ČR“, opracowanego przez spółkę ds. środowiska Brno, s.r.o. w 1996 roku (dla ponadregionalnego i regionalnego poziomu), poszczególnych lokalnych systemów ekologicznej stabilizacji krajobrazu, opracowanych w latach 1992-1999 przez różnych autorów w postaci planu generalnego czy propozycji planu ÚSES i powiatowych planów generalnych ÚSES dla powiatów Bruntál i Jeseník.

Ponadregionalny ÚSES

Na poziomie CHKO Jesionik są wydzielone a zarazem jednoznacznie określone 2 ponadregionalne biocentra: unikatowe ponadregionalne biocentrum 2010 – Rejwiz i reprezentacyjne ponadregionalne biocentrum 88 – Pradziad.

NRBC Rejwiz pokrywa się z NPR Rejvíz łącznie z pasmem ochronnym. Można go krótko charakteryzować jako zachowany naturalny ekosystem torfowiska wysokiego ze wspólnotami przejściowymi od trzęsawisk do łąk torfowiskowych i torfowiskowego lasu z występowaniem szeregu specjalnych chronionych roślin i zwierząt.

NRBC Pradziad obejmuje poniższe wyjątkowo ważne lokalizacje: Velká kotlina, Petrovy kameny, Bílá Opava, Vrchol Pradědu, Divoký důl, Suť, Bučina pod Františkovou myslivnou, Vysoký vodopád.

Przez obszar CHKO Jesionik przebiega 6 biokorytarzy o znaczeniu ponad regionalnym – najdłuższa jest mezofilna bucznowa oś NRBC (ok. 47 km), górska oś (ok. 30 km), wodna oś (ok. 20 km); na niektórych odcinkach następuję do zbiegania się oś NRBC.

Regionalny ÚSES

Na obszarze CHKOJ obecnie jest zaproponowanych 11 regionalnych biocenter. Kierunki prowadzenia biokorytarzy regionalnych są osiowo zaznaczone w załączniku do mapy.

Lokalny ÚSES

Na całym obszarze CHKO Jesionik opracowano i omówiony lokalny ÚSES w postaci planu generalnego czy propozycji planu. Na terenie CHKOJ obecnie jest ewidowanych 233 lokalnych biocenter, ich lokalizacja, krótka charakterystyka, funkcjonalność i projekt ramowych przedsięwzięć jest zawarty w tabeli „Lista LBC w CHKO Jesionik“ -

Lokalny ÚSES jest zatwierdzony w aktualnych planach terenowych dla niniejszych obszarów siedliskowych pokrywających CHKOJ: Rýmařov, Janovice; Dolní Moravice, Horní Moravice, Nová Ves; Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Železná, Světlá Hora, Suchá Rudná, Podlesí, Stará Voda; Andělská Hora, Pustá Rudná; Zlaté Hory, Rejvíz, Horní Údolí, Dolní Údolí; Jeseník, Seč, Bukovice.

W obecnym czasie na bieżąco przebiega na obszarze CHKOJ precyzowanie i ograniczanie regionalnego i lokalnego ÚSES na parcele, zostało to protokolarnie omówione i zadokumentowane w Zarządzie CHKOJ.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt