Zarząd PK Jeseníky >> Działalność Zarządu >> Sport, turystyka, rekreacja

Sport, turystyka, rekreacja

Aktualny stan wykorzystania rekreacyjnego jest na razie zarządzany i sterowany według koncepcji rekreacji i ruchu turystycznego, która jest częścią zatwierdzonego ÚP VÚC Jesionik w rozporządzeniu rządu nr 613 z dnia 2.11.1994r. 

Dotychczasowy rozwój ruchu turystycznego preferuje formy rekreacji pobytowej z preferencję czynności rekreacyjnych w okresie zimowym. Zgodnie z danymi ÚP VÚCJ obciążenie rekreacyjne wykorzystywanych powierzchni waha się w granicach 0,9-1,9 osób/ha. Z ewentualnego obciążenia rekreacyjnego jest następnie wnioskowana pojemność noclegowa w poszczególnych RKC podana średnią wartością wskaźnika relacji turystów do osób zakwaterowanych na stale 3:1 na przeważającym obszarze RKC w CHKOJ, na pozostałym obszarze tzn. przedgórze Wysokiego Jesionika w skali ok 6:1. W celu możliwości kolejnego rozwoju rekreacji i ruchu turystycznego jest niezbędne ustalenie znośnego obciążenia terenowego tymi czynnościami, tj. kwantyfikacja granicznych objętości odwiedzalności i jej zakotwiczenie w planach zagospodarowania przestrzennego według poszczególnych formacji zakwaterowujących w rozstrzyganym RKC. Kierunkowa jednodniowa odwiedzalność dla podobszaru Wysoki Jesionik jest odgadywana na 92.000 osób.

Trend ustanowiony ÚP VÚCJ jest orientowany na bardziej równomierne rozłożenia funduszu łóżkowego, właściwie jego potencjalnego wzrostu, z celem preferowania rozwoju zbiorowych form ruchu turystycznego na obszarze CHKO (pensjonaty, mniejsze hotele itd.); rozwój rekreacji indywidualnej w CHKOJ jest zasadniczo niedopuszczalny i należy go skierować poza CHKO Jesionik. Obiekty hotelarskie i wyposażenie ruchu turystycznego jest orientowane na jednostki zakwaterujące, które w ten sposób stwarzają sieć ośrodków ruchu turystycznego z podstawowym czy wyższym wyposażeniem. Centra rekreacyjne sportów zimowych są skoncentrowane na górskim obszarze CHKOJ a ich rozwój wyposażenia sportowego i technicznego jest limitowany wartościami naturalnymi wyrażonymi w dopuszczalnej ilości odwiedzających. Ważnym priorytetem jest rozwój balneologii, który obecnie jest orientowany na podniesienie standardów tych obiektów służących ruchowi turystycznemu. Na obszarze znajdują się Lázně Jeseník, Lipová - Lázně, lázně Karlova Studánka i lázně Velké Losiny.

Dotychczasowy rozwój na obszarze CHKO Jesionik wskazuje na to, że na terenie obszaru istnieje przestrzeń do rozwoju wszystkich form ruchu turystycznego i czynności sportowych, ale nie można przyjąć często prezentowaną opinię, że priorytetowy jest ekonomiczny rozwój regionu. Priorytetu CHKOJ należy szukać w naturalnym potencjale obszaru, w znaczeniu gospodarki wodnej i w następnym gospodarczym wykorzystaniu obszaru (przede wszystkim produkcji leśnej i rolnej), do której zalicza się też udział rekreacji i ruchu turystycznego. Warunkiem regulowanego rozwoju ruchu turystycznego w regionie jest opracowanie „Planu generalnego ruchu turystycznego na obszarze Jesionika“ i koncepcja transportu rekreacyjnego i dostępności transportowej w CHKO Jesionik w nawiązaniu do sąsiadujących regionów i ważnych aglomeracji.

Udział Zarządu CHKO Jesionik w ruchu turystycznym na obszarze jest niebagatelny i orientuje się przede wszystkim na eksploatację 6-ciu szlaków krajoznawczych, działalność sezonowych center informacyjnych, działalność informacyjno-regulacyjnego systemu CHKOJ i zapewnianie służby terenowej w NPR w sezonie letnim. Bogata jest czynność opieki nad szlakami turystycznymi i ich wyposażeniem technicznym, które jest realizowane ze środków PPK MŽP.

Projekt regulowanej odwiedzalności (w tys. osób), regulowana pojemność noclegowa i wzrost łóżek (w tys. łóżek)

RKC

Frekwencja 

dzienna

Pojemność łóżkowa

 zbiorowa    indywidualna

Wzrost łóżek

zbiorowa    indywidualna

 1. Zlaté Hory

13,0

2,4

1,2

1,0

0,1

 2. Vrbno pod Pradědem

24,0

4,0

1,3

1,2

0,2

 3. Malá Morávka

13,0

3,6

1,0

0,6

-

 4. Žďárský Potok

6,0

1,2

0,8

0,8

0,2

 5. Jeseník-Lipová

8,5

2,9

0,6

0,5

-

 6. Bělá pod Pradědem

13,0

3,0

0,6

1,4

0,2

 7. Ramzová

8,0

2,4

0,8

1,2

-

Przytoczone zalecenia dotyczące regulacji ilosći odwiedzających i ilości łóżek z odstępem czasu są danymi w znacznym stopniu względnymi, ponieważ nie przeprowadza się ich bieżąca obserwacje i ocena, jako ważnego regulatywu z punktu widzenia znośnego obciążenia poszczególnych RKC.

 

Zasadnicze starcia wynikające z rozwoju ruchu turystycznego, rekreacji i czynności sportowych można zestawić według wpływów na środowisko naturalne w następujący sposób:

  • Przeciążenie center ruchu turystycznego przez odwiedzających i trudności wdrażania przedsięwzięć regulacyjnych w sezonie zimowym.
  • Zimowe centra sportów zimowych Praděd-Ovčárna, Červenohorské sedlo, Šerák, Rejvíz, Skřítek, Ramzová, Ostružná i inne.
  • Przeciążenie center rekreacyjnych i atrakcyjność CZ ze strony odwiedzających w okresie letnim:
  • Centra rekreacji na obszarze NPR Praděd, w NPR Šerák-Keprník, NS Rejvíz, NS Bílá Opava, szczyt Pradědu, główna trasa turystyczna po grzebieniu itd.
  • Brak regulacji transportu rekreacyjnego w centrach CZ:
  • Brak parkingów, regulacyjno-informacyjnego systemu transportowego, ekologizacji środków transportu publicznego.
  • Erozyjne zagrożenie szlaków w CHKOJ i eksponowanych przez odwiedzających lokalizacji, wysoka odwiedzalność na szlakach turystycznych, turystyka uderzeniowa w NPR Šerák-Keprník w wyniku wprowadzenia do eksploatacji siodłowej kolejki linowej itd.
  • Trudności w regulacji i regulacja niektórych czynności sportowych i kółkowych które, są sprzeczne z ustawowym ograniczeniem zgodnie z nr 114/92 Dz. U., o OpaK:

Rowery górskie, paraglajding, snowboarding, wspinaczka górska skutery śniegowe, zbieranie owoców lasu w NPR, akcje zbiorowe i sportowe itd.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt