Zarząd PK Jeseníky >> Działalność Zarządu >> Monitoring i badanie

Monitoring i badanie

W CHKO Jesionik w latach 2004-2005 były opracowywane badania inwentaryzacyjne skierowane na krajowe rezerwaty przyrody (NPR) w ramach projektu VaV 620/2/03 „Inwentaryzacje krajowych kategorii obszarów przyrody chronionej o małych powierzchniach“. We wszystkich NPR przez różnych specjalistów były opracowywane badania roślin wyższych (Albín, Bureš, Hédl, Kočí) i ważek (Dolný), w NPR Torfowisku Skrzitek oprócz tego były inwentaryzowane grzyby wyższe (Deckerová), w NPR Rejwiz wspólne błonkoskrzydłe owady (Bezděčka) i motyle (Kuras), w NPR Pradziad porosty mchowe (Zmrhalová) i pająki (Majkus).

Od 2003 roku przebiega w ramach projektu VaV/620/15/03 „Wpływ wykorzystania rekreacyjnego na stan i rozwój biotopów w wybranych VCHÚ (CHKO Beskidy, Karkonoski Park Narodowy, CHKO Jesionik, Narodowy Park i CHKO Szumava)“, który zostanie zakończony w 2007 roku. Opiekun RNDr. Jan Hošek.

W 2005 roku rozpoczął trzyletni projekt VaV SM/6/70/05 „Wpływ wysadzania kosodrzewiny (Pinus mugo) na biotopową i gatunkową róźnorodność arktyczno-alpejskiej tundry w Sudetach Wschodnich (CHKO Jesionik, NPR Králický Sněžník). Projekt managementu tych porostów.“ Opiekun RNDr. Jan Hošek.

Od 2003 roku jest prowadzony sześcioletni okres obserwacyjny pod nazwą „Analiza antropicznych wpływów w najcenniejszych częściach CHKO Jesionik.“ Opiekun RNDr. Leo Bureš.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt