Zarząd PK Jeseníky >> Charakterystyka obszaru >> Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne

Pogórze Wielkiego Jesionika, które jest centrum CHKO Jesionik, leży na granicy dwóch obszarów klimatycznych. Zachodnia granica klimatu kontynentalnego spotyka się tu gasnącymi wpływami klimatu atlantyckiego. Odznacza się stosunkowo wysoką wilgotnością i przeważającym zachodnim wiatrem, który przynosi sporą ilość opadów. Zgodnie z („Obszarami klimatycznymi Czechosłowacji“) "Klimatické oblasti Československa" (Quitt,1971) górska część CHKO Jesionik jest zaliczana do obszaru chłodnego, pozostała część obszaru zaliczana jest do łagodnie ciepłego obszaru.

            CH4 - lato bardzo krótkie, chłodne i wilgotne, okres przejściowy z chłodnym centrum i zimną wiosną oraz łagodnie zimną jesienią, zima bardzo długa, bardzo zimna, wilgotna z długim występowaniem pokrywy śniegowej (obszar Pradziada, Šeraku-Keprnika-Vozky, Orliku).

            CH6 – lato bardzo krótkie aż krótkie, lekko chłodne, wilgotne aż bardzo wilgotne, okres przejściowy długi z długą i zimną wiosną i lekko zimną jesienią, zima jest bardzo długa, lekko zimna, wilgotna długim występowaniem pokrywy śniegowej (K. Studánka, Ludvíkov, Vidly, Kouty, obszar Skřítka, Ostružna, Ramzowa).

            CH7 - lato bardzo krótkie aż krótkie, lekko chłodne i wilgotne, okres przejściowy jest długi, łagodnie zimna wiosna i łagodna jesień. Zima jest długa, łagodna, łagodnie wilgotna z długim występowaniem pokrywy śniegowej (Rýmařov, Vrbensko, Jesenicko, okolice Branne, Loučne, Sobotína).

            MT7 – normalnie długie, łagodne, łagodnie suche lato, okres przejściowy jest krótki, z łagodną wiosną i lekko ciepłą jesienią, krótka zima, łagodna krótka zima, łagodna, sucha, z krótkim występowaniem pokrywy śniegowej (okolice Bedřichova, Nového Malína, Velkých Losin, České Vsi, Ondřejovic).

            MT9 - długie lato, ciepłe, suche aż łagodnie suche, okres przejściowy jest krótki, z łagodną wiosną i lekko ciepłą jesienią, krótka zima, łagodna, sucha z krótkim występowaniem pokrywy śniegowej (Mikulovice).

Charakterystyki klimatyczne poszczególnych jednostek:

   CH4  CH6  CH7  MT7

 MT9

 Ilość dni letnich  0-20  10-30  10-30  30-40  40-50
 Ilość dni ze średn. temp. 10 oC i więcej  80-120  120-140  120-140  140-160  140-160
 Ilość dni mroźnych  160-180  140-160  140-160  110-130  110-130
 Ilość dni lodowych  60-70  60-70  50-60 40-50  30-40 
 Średn. temperatura w styczniu (oC)  -6 až -7  -4 až -5   -3 až -4   -2 až -3   -3 až -4 
 Średn. temperatura w lipcu (oC)  12-14 14-15  15-16  16-17  17-18 
 Średn. temperatura w kwietniu (oC)  2-4 2-4  4-6  6-7  7-8 
 Średn. temperatura w październiku (oC)  4-5 5-6  6-7  7-8  7-8 
 Śr. ilość dni z opadami 1mm i więcej  120-140 140-160  120-130  100-120  100-120 
 Suma opadów w okresie weget. w mm  600-700 600-700 500-600  400-450  400-450 
 Suma opadów w okresie zimowym w mm  400-500 400-500  350-400  250-300  250-300 
 Ilość dni ze pokrywą śniegową  140-160 120-140  100-120  60-80  60-80 
 Ilość dni zachmurzonych  130-150 150-160  150-160  120-150  120-150 
 Ilość dni jasnych  30-40 40-50  40-50   40-50 40-50

Dla CHKO Jesionik są charakterystyczne wielkie różnice klimatyczne na stosunkowo krótkich odległościach, co jest ściśle związane z dużymi różnicami w wysokości nad poziomem morza. Często się staje, że pogoda na obydwóch stronach głównego grzebienia Wysokiego Jesionka jest zupełnie odmienna. Corocznie w Wysokim Jesioniku występują inwersje, przy których na wyżej położnych obszarach jest ciepło a w dolinach i kotlinach występują mgły. Na niektórych obszarach w wyraźny sposób widać wpływ mikro i mezoklimatu. W CHKO Jesionik długoterminowo zajmuje się pomiarami stacja meteorologiczna na Pradziadzie (zlikwidowana), Rejwizu, w Rýmařovie i w Jeseníku.

Wartości ekstremalne wybranych elementów stacji meteorologicznej Pradziad (1947 – 1985)

 Charakterystyka

Jednostka pomiarowa

 Wartość

 Data

 Temperatura powietrza ekstremalna:

  minimalna

 °C

 -32,6

9.2.1956 

 maksymalna

 °C

 25,2

27.7.1983 

 Temperatura powietrza, średnia dzienna:   

minimalna

 °C

 -27,7

9.2.1956 

maksymalna

 °C

 20,5

27.7.1983 

 Maks. dzienna suma opadów

 mm

 104,8

11.6.1965 

 Maks. wysokość nowego śniegu

 cm

 50,0

 28.1.1962

 Średnie roczne maksimum pokrywy śniegowej

 cm

 195,0

 
 Pierwszy śnieg

    5.8.1976

 Ostatni śnieg

    17.7.1970

 Pierwsza pokrywa śniegowa

  9.9.1971

 Ostatnia pokrywa śniegowa

   13.6.1967

 Maksymalne porywy wiatru

 m/s

 51

 28.10.1959

Średnia ilość dni w roku z charakterystycznymi wartościami wybranych elementów stacji meteorologicznej Pradziad (1947 – 1985).

 Średn. ilość dni z opadami śniegu

 113

 Průměr. počet dní se sněhovou pokrývkou ≥ 1 cm

 171

 Średn. ilość dni lodowych ( Tmax ≥ 0,1 °C)

 127

Średn. ilość dni arktycznych ( Tmin ≥ -10 °C)

 16

 Średn. ilość dni z wichurą (prędkość wiatru ≥ 19 m/s)

 70

 Średn. ilość dni z mgłą

 293

W najwyższej położonych obszarach Wysokiego Jesionika mróz może występować przez cały rok. Temperatury pod 0 oC na Pradziadzie były namierzone też w lipcu i sierpniu. Dni letnie o maksymalnej temperaturze powyżej 25 oC na tych wysokościach nie występują. Wysokość pokrywy śniegowej kulminuje w marcu, kiedy to osiąga w średniej długoterminowej 160 cm. Spójna pokrywa śniegowa na Pradziadzie występuje w średniej długoterminowej od 30.11. do 19.4. Jeszcze dłużej śnieg utrzymuje się na niektórych innych miejscach, przede wszystkim w Velkiej kotlinie śnieg topnieje do początku lipca. Dla Wysokiego Jesionika są charakterystyczne lawiny śniegowe (V. kotlina, M. kotlina, Mezikotlí, Sněžná kotlina). Szczyt Pradziada zalicza się do najwyżej położonych miejsc w CZ, średnia siła wiatru osiąga tutaj 4,3 ° Beuf.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt