Paleontologia

Znaleziska fosylnej fauny są ważnym punktem wyjściowym dla stratygraficznych interpretacji dewonu na podanym obszarze. Chodzi o przestrzeń stosunkowo ubogą w lokalizacje paleontologiczne, ograniczony w znaleziska w pasie dewonu vrbenskiego i występowanie w skałach monokliny andělskohoskiej.

Klasyczną paleontologiczną lokalizacją jest Suchý vrch, położony na północny-zachód od Vrbna p.P. W mocno zwietrzałych kwarcytach drakovskich z okresu dolnodewońskiego (siegen) odkryto licznie występujące znaleziska z przewagą brachiopodów (wspólnoty z Tropidoleptus) a w górnych częściach z ichnofosyliami Arenicolites. Rzadziej występują wspólnoty wielkich małży i brachiopodów (r. Rhenorensselaeria i inne.). Jest też typową lokalizacją homalonotydowego trylobita Digonus comes. Ze stratygraficznego punktu widzenia Suchý vrch posiada znaczenie wspornego stratygraficznego profilu do obserwacji warstw vrbenskich w ramach rozwoju drahanskiego morawsko-śląskiego dewonu.

Inną ciekawą lokalizacją jest górny odcinek zach. zbocza Břidličné hory na głównym grzbiecie Wysokiego Jesionika z pozostałościami makrofauny (Arenicolites, brachiopody r. Rhenorensselaeria).

Ozdobne znaleziska fauny zachowane w regionalnie zmetamorfizowanych skałach – kwarcytach drakovskich – są znane na północnym zboczu Strmého pod Dolnym Údolim (przeważnie brachiopody wspólnoty z r. Tropidoleptus), dalej na zboczu Vysoké hole, spadającej do Medvědího dolu (przeważnie brachiopody wspólnoty z Tropidoleptus) i na zboczu góry Suť pod Karlovą Studánką (brachiopody i tentakulity wspólnota Chonetes - Tentaculites).

Na wschód od Andělskiej hory w kamieniołomie Veika w skałach monokliny andělskohorskiej znaleziono pozostałości górnodewońskiej (frasn) fauny (Gephyroceras gerosteinense, Manticoceras intumescens, Tornoceras simplex).

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt