Hydrologia

W Jesioniku ma źródła szereg cieków, do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • Opava vzniklá soutokem Střední, Bílé a Černé Opavy,
  • Desná, vzniklá soutokem Hučivé a Divoké Desné v Koutech nad Desnou,
  • Bělá.

Jedynie na obszarze Velká kotlina występuje w sumie 43 źródeł, do najbardziej wodnistych źródeł zalicza się źródło Moravicy, która przez większą część zimy posiada temperaturę 4,2°C.

Grzebień Wysokiego Jesioniku jest częścią głównego europejskiego działu wodnego. Ze wschodnich zboczy odwadniają wodę rzeki (zlewnia Odry) do Morza Bałtyckiego, ze zboczy zachodnich woda odwadniana jest do Morza Czarnego (zlewnia Morawy). Dzięki wysokim sumom opadów Jesionik zalicza się do obszarów o ważnej gospodarce wodnej i dlatego cały CHKO został zakwalifikowany do obszaru chronionego naturalnej akumulacji wód.

Cieki na swych górnych ciekach posiadają charakter górskich potoków, duże przewyższenie pokonują dzięki mniejszym wodospadom. W potokach górskich żyje pstrąg potokowy, niżej w potoku znajdziemy głowacze, lipienie a gdzieś niegdzieś mamy ślady pobytu wydry.

Aby można było zapobiec niesprzyjającym sytuacjom podczas wydatnych deszczy, na niektórych potokach są zbudowane przegrody służące do wychwycenia tłuczeni spadających z wielką wodą z gór. W długich miejscowościach większość cieków jest opanowana spójnymi regulacjami.

Wody mineralne

Na obszarze CHKO Jesionik wody mineralne są dzielone na dwa typy, na szczawy na wschodnim zboczu Wysokiego Jesionika i na źródła siarczkowe w Velkých Losinách. Naturalna szczawa żelazista w Karlově Studánce wywiera z dewońskich fyllitów z żyłami diabazów do nanosów Bílé Opavy, gdzie jest rozwodniona z naturalną wodą podziemną. Wyjątkowym typem wody mineralnej w Masywie Czeskim są naturalne siarczkowe cieplice i naturalne zimne wody siarczkowe w Velkých Losinách. Woda zyskuje charakter wody mineralnej ze względu na temperaturę 27°C oraz zawartość siarkowodoru.

 

Co przyniosła i zabrała lipcowa powódź w Jesioniku 1997 r.?

Katastrofalna powódź spowodowała olbrzymie szkody na majątku i ofiary w ludziach. Jej przyczyną były ekstremalne i długotrwałe opady oraz bardzo szybki wzrost przepływów. Nastąpiło wymycie porostów brzegowych, zawalenie się mostów i ławek oraz wytworzenie brzegowych pęknięć i doszło do dużego transportu rumowiska i ich osadzania w niżej położonych obszarach. W wyniku tego rzeki i potoki w wieku miejscach wytworzyły nowe naturalne koryta, w następstwie czego nastąpiła ich samowolna rewitalizacja i powstały zupełnie nowe biotopy dla wielu roślin i zwierząt. Cały szereg cieków był w ramach usuwania szkód powodziowych przywrócony do umocnionych koryt, jedynie mała część zachowała się formie, w jakiej powstała przy powodzi. Przykładem może być Černá Opava, Keprnicki potok czy rzeczka Branna na odcinku pomiędzy Ostružnou i Brannou, który został ogłoszony rezerwatem przyrody Niva Branne. Celem ochrony jest zachowanie po powodzi całego koryta brzegowego w tym miejscu z okoliczną niwą i szeregiem roślin i zwierząt związanych z tym środowiskiem.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt