Geomorfologia

Wynikiem długiego geomorfologicznego rozwoju Jesionika są podłużne i zaokrąglone grzbiety z szerokimi przełęczami(Červenohorska, Ramzowska, Videlska). Znane skały - Petrovy kameny, Vozka, Obří skály czy szczyt Keprníka, tworzące już z daleka widoczne dominanty są wynikiem intensywnego zamrozu w przedpolu lodowca w epokach lodowcowych. Ekstremalnie mroźny klimat był przyczyną nie tylko powstawania tych tzw. mrozowych zrębów, ale następowało też tworzenie ciekawych terenowych formacji glebowych, jakimi są na przykład do dziś zachowane kamienne morza na Břidličnie, Ztracenych kamenach, Borku, Suchym vrchu lub przez mróz segregowane gleby (patrz. foto galeria) na haliznach. Dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu lodowca górskiego powstał cyrk lodowcowy Velkiej kotliny, miejsce, w którym do dziś schodzą lawiny i gdzie pozostałości śniegu topnieją dopiero na początku lipca. Dzięki przepuszczalności podłoża powstało w epoce lodowcowej polodowcowe torfowisko na Rejwizie, pomiędzy Keprníkiem a Vozkou. Górski charakter Jesionika dokształtowują głęboko wcięte doliny z bystrymi potokami, które często pokonują wielkie spady w postaci mniejszych wodospadów (wodospady Bílé Opavy, Vysoki vodopád na Stříbrnym potoku).

W związku z geomorfologicznym rozwojem obszaru i jego kształtowaniem nie można zapomnieć o istnieniu zjawisk krasowych, które występują tu na małych soczewkowatych powierzchniach krystalicznych wapieni zróżnicowanego wieku i o różnym stopniu metamorfozy. W podanych skałach są wytworzone w dużych ilościach podziemne wnęki z naciekami. Powierzchniowe zjawiska krasowe występują rzadziej a często bywają przekryte warstwą zwietrzelin. Najliczniejsze dobrze skrasowane skały wapniowe występują w strefie Branne, przede wszystkim w jej północnej części, gdzie jest rozwinięty też kras powierzchniowy, związany z intensywnym podziemnym obezwodnianiem. W wapieniu na zach. od Branné przy eksploatacji otwarto 5 krasowych jaskiń ze stalaktytami i strefy źródeł krasowych. Pod Ostružną odkryto piargi zakryte ponorami wód powodziowych a w bezpośredniej bliskości ponory potoku Pingue. Krasowe ponory odnaleziono również przy potoku na Pn.Wsch. zboczu Ramzowskiego sedla. W małe zjawiska krasowe obfituje też obszar vrbenski. Najbardziej znane są dwie krasowe jaskinie z małą przepaścią i sintry w kamieniołomie pod Heřmanovicami, gdzie były eksploatowane dewońskie wapienie heřmanovickie.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt