Flora

Jednym z botanicznie najbogatszych obszarów w Republice Czeskiej jest Velká kotlina z około 350 gatunkami i podgatunkami roślin wyższych, z których do najważniejszych zaliczają się endemiczne (nie występuje nigdzie indziej na świecie) babka górska sudecka i goździk kartuzek sudecki. Na skałach powyżej granicy lasu rosną inne jesenickie endemity wiechlina jesenicka i dzwonek jesenicki. Te razem z mało widywaną wierzbą zielną i sitem skucinem prezentują dobrze zachowane pozostałości biotopu z okresu epoki lodowcowej.

Z trudnością możemy sobie wyobrazić główny grzebień Jesionika bez trawiastych halizn z goryczką kropkowaną, zawilcem narcyzowym, trybułą leśną i dzwonkiem brodatym sudeckim. Bardzo ważne są wysokogórskie źródliska z goryczką wiosenną i wysokoźródliskowe niwy z tojadami, miłosną górskim, pełnikiem alpejskim i ostróżką wyniosłą.

Wyjątkowo rzadko występują podgórskie łąki borowinowe z niebielistką trwałą, bobrkiem trójlistkowym i kukułką szerokolistną na Rýmařovsku czy torfowisko rejwizskie z sosną błotną, rozmarynem leśnym, mięsożerną rosiczką okrągłolistną i wełnianką. Rzadko dochowały się łąki gruntowe z orchideami – kukułką bzową, gółką długoostrogową typową i podkolanem białym. Zarząd Obszaru Przyrody Chronionej Jesionik zapewnia zachowanie wyjątkowej gatunkowej różnorodności opieki nad biotopami chronionych gatunków, która polega przede wszystkim na koszeniu gatunkowo bogatych łąk, wycinaniu niepierwotnej kosodrzewiny na obszarach położonych powyżej górnej granicy lasu lub ograniczając dostęp odwiedzających do najbardziej zagrożonych miejsc.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt