Fauna

Jedynie nieliczne z naszych gór mogą się pysznić występowaniem dużych drapieżników, do jakich w Jesioniku zaliczany jest ryś euroazjatycki. W ostatnich dziesięciu latach żyją tu prawdopodobnie trzy pary. Niestety w 2005 roku zaobserwowano już ślady występowania jedynie dwóch osobników. Można powiedzieć, że taka populacja już nie jest stabilna i zdolna do naturalnej reprodukcji. Z największym prawdopodobieństwem ten stan jest spowodowany niedozwolonym odławianiem. W poprzednim dziesięcioleciu znaleziono tu ślady pobytu wilka i niedźwiedzia. Jesionik posiada odpowiednie środowisko dla wielu rzadko występujących gatunków ptaków. Halizny górskie i nawiązujące na nierozproszone porosty na granicy lasu goszczą na przykład siwerniaka, drozda obrożnego, białorzytkę, rzadko podróżniczka, głuszcza zwyczajnego, cietrzewia, w lasach gnieździ się jarząbek, bocian czarny, na skałach sokół wędrowny. Na łąkach występuje zagrożony wymarciem w całej Europie chruściel. Bogata jest rzesza owadów, z których niektóre są endemiczne – na przykład wysokogórski gatunek motyla Eupoecilia ambiquella i niektóre przestrojniki. Wart uwagi jest gatunek pająka, który żyje głęboko w piargach. Stare pozostałości po kopalniach są ważnym zimowiskiem wielu gatunków nietoperzy. Do gatunków niepierwotnych fauny jesenickiej zalicza się kozica górska, która do Jesionika była przywieziona na początku wieku XX z Alp.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt