Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Jeseníky >> Správa CHKO Jeseníky

Zarząd PK Jeseníky

Zarząd PK Jeseníky
Adresa: Šumperská 93, 790 01 Jeseník
+420 584 458 659
+420 584 458 646
jeseniky@nature.cz

Park krajobrazowy Jesioników znajduje się na północnym krańcu Moraw w czeskiej części Śląska na granicy województwa morawsko-śląskiego i ołomunieckiego na obszarze powiatu Bruntal, Jesenik i Szumperk.

Obszar obejmuje Wysoki Jesionik, przylegające części pogórza hanuszowickiego i Gór Złotych. Rzeźbę terenu stanowi rozczłonkowana górzysta kraina z głęboko wciętymi dolinami i łagodnie  zaokrąglonymi grzbietami. Z geologicznego punktu widzenia obszar budują  przeważnie skały kwaśne o niskiej zawartości substancji odżywczych (gnejsy, łupki łyszczykowe, fyllity). Wytworzyły się tu przeważnie gleby brunatne bielicowe, a na najwyżej położonych obszarach przeważają bielice próchniczo-żelaziste, miejscami podmokłe i bagienne.

Potencjalną wegetację stanowią żyzne i kwaśne buczyny górskie, na wyżej położonych obszarach naturalne świerczyny, zbiorowiska  alpejskie i torfowiska wysokie. Kosodrzewina jest tu rośliną naturalną. Brak kosodrzewiny w wegetacji pierwotnej jest jednym z powodów wielkiego bogactwa gatunkowego niektórych stanowisk w piętrze alpejskim. (np. z Velkiej kotliny  podawane jest 450 gatunków roślin wyższych. Jest to najbogatsze stanowisko botaniczne w tym piętrze roślinnym w Republice Czeskiej).

Klimatycznie przeważająca część obszaru jest zaszeregowana do obszaru chłodnego; grzbiety górskie są zaliczane do najchłodniejszych obszarów w republice. (Pradziad ma roczną sumę opadów 1440 mm a średnią temperaturę roczną 0,9°C). Ważnym  i ciekawym zjawiskiem są systemy anemoorograficzne, które w wyraźny sposób ujawniły się  przy powstaniu cyrków lodowcowych i ich bogatej flory.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha: 740 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 1 národní přírodní památce ( Javorový vrch ), 18 přírodních rezervacích a 6 přírodních památkách. Jejím posláním je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím.
Jiné údaje: Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969  na rozloze 740 km². Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny živé vody stékající hlubokými údolími, staleté pralesy přecházející v horskou tundru, kamenná moře, ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny se stříbřitě bílými vodopády a průzračnými mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé horské vesnice se starými chalupami, harmonická krajina, ve které hledáme a stále nacházíme inspiraci, to jsou Jeseníky. Nejvyšším bodem je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 1491 m n. m. Území je z 80% pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů.
Zarząd PK Jeseníky

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt