Plán péče

Plán péče o CHKO Jeseníky je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území.

Podle zákona slouží plán péče jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný, pro orgány ochrany přírody je základním koncepčním dokumentem, ze kterého vycházejí při realizaci opatření k zachování nebo zlepšení stavu území a péči o předměty ochrany CHKO.

Tento plán péče je zpracován na období deseti let (2014–2023). Je druhým plánem péče pro CHKO Jeseníky od přijetí zákona v roce 1992. První plán péče byl vyhotoven kolektivem autorů z řad pracovníků Správy CHKO Jeseníky pro období 2003–2013.

 

Stáhnout Rozborovou část plánu péče o CHKO Jeseníky (rozbory + přílohy)

Stáhnout Návrhovou část plánu péče o CHKO Jeseníky (návrhy + přílohy)

 

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt