Správa CHKO Jeseníky >> Ochrana přírody a krajiny >> Natura 2000 >> Údolí Malínského potoka

Údolí Malínského potoka

Asi 2 km dlouhý úsek procházející korytem a dolní částí hluboce zaříznutého zalesněného údolí na horním toku Malínského potoka. Západní okraj lokality je cca 2 km západně od obce Nový Malín. Významná lokalita druhu šikoušku zeleného v Olomouckém kraji. V současné době nebyly na lokalitě pozorovány žádné vlivy, jež by nějakým způsobem ovlivňovaly přítomnou populaci druhu. Určité riziko představuje těžba dřeva, v jejímž důsledku může dojít ke změně mikroklimatu a odstranění dřevní hmoty z blízkosti toku.


Kód EVL: CZ0715025
Výměra: 22,0705 ha
Katastrální území: Nový Malín
Územní ochrana: III. zóna CHKO
Předmět ochrany: šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) přítomen

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt