Šumárník

Skalnatý vrchol Šumný (1073 m n. m.). Játrovka mozolka skalní roste na hlinitých teráskách strmého jižně orientovaného erozního svahu v depresi pod skalami. Jediná recentně známá lokalita játrovky mozolky skalní v ČR. Výskyt druhu byl na lokalitě potvrzen v roce 2000 po 45 letech od posledního historického nálezu a přítomná populace je od roku 2000 pravidelně každoročně monitorována. Jedná se o významnou botanickou lokalitu se zastoupením vápnomilných druhů. Zamezení vstupu neoprávněných osob na lokalitu je v současné době zajištěno oplocením PR. Na lokalitě je třeba zachovat stávající podmínky. Populace druhu roste na sukcesně zablokovaném stanovišti, kde nehrozí zarůstání bylinami či dřevinami, proto v současné době není nutný speciální management.


Kód EVL: CZ0715024
Výměra: 0,8578 ha
Katastrální území: Adolfovice
Územní ochrana: PR, NPR
Předmět ochrany: mozolka skalní (Mannia triandra) velmi vzácně

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt