Správa CHKO Jeseníky >> Ochrana přírody a krajiny >> Natura 2000 >> Suchá Rudná - zlatý lom

Suchá Rudná - zlatý lom

Tůň na severním okraji obce Suchá Rudná, cca 10 km j. od Vrbna pod Pradědem. Tůň se vytvořila nad propadlým stropem bývalého dolu. Rozměry tůně cca 45 × 15 m, hloubka do 1,5 m. Významné vodní stanoviště. Lokalita je ohrožena postupným zazemňováním a vysycháním, eutrofizací a chovem ryb. Management – nepřipustit chov ryb, likvidace černých skládek, minimalizovat riziko vyschnutí a úhynu juvenilních stádií čolků v suchých letech.

Kód EVL: CZ0813472
Výměra: 3,3297 ha
Katastrální území: Suchá Rudná
Územní ochrana: III. zóna CHKO
Předmět ochrany: čolek velký (Triturus cristatus) desítky jedinců

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt