Karlova Studánka

Zanedbaná požární nádrž (z 50. let) a mokřina v údolí Bílé Opavy na jižním okraji obce Karlova Studánka. V mokřině na okraji geologické expozice byla zbudována v 90. letech kaskáda lučních tůněk. Vodní plocha s výrazně vyvinutým litorálem s bahničkou mokřadní. Systém tůněk je ve vlhké pcháčové louce s náletem olše lepkavé. Jedna ze tří nejbohatších lokalit čolka karpatského v Sudetech. Lokality jsou ohroženy postupným zazemňováním. Nutné je jejich čištění, které by se mělo v intervalu 3–5 let opakovat, naposledy provedeno v r. 2011. Při odbahňování vždy ponechat část tůní bez zásahu. Zvážit možnost tvorby nových tůní.


Kód EVL: CZ0813450
Výměra: 24,6851 ha
Katastrální území: Karlova Studánka, Suchá Rudná
Územní ochrana: II. a III. zóna CHKO
Předmět ochrany: čolek karpatský (Lissotriton montandoni) vyšší desítky jedinců

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt