Javorový vrch

Štoly na Javorovém vrchu pod Jelení cestou, asi 400 m západně od silničního mostu přes Bílý potok na trase Malá Morávka – Karlova Studánka. Celý povrch Javorového vrchu nese známky po starých důlních pracích. V podzemí se v minulosti těžila devonská železná ruda (zhruba od 13. století do roku 1870). Významné zimoviště letounů, sledované již od roku 1970. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého a netopýra velkého v ČR. Regionálně významné zimoviště vrápence  malého. Dále zde byly zjištěny druhy: netopýr vousatý, n. Brandtův, n. brvitý, n. řasnatý, n. velkouchý, n. vodní, n. severní, n. ušatý a ojediněle i další druhy. Možné ohrožení rušením zimujících netopýrů při vstupu osob do podzemí – nutná údržba zabezpečení vstupu.


Kód EVL: CZ0813763Netopýr černý
Výměra: 83,0551 ha
Katastrální území: Malá Morávka
Územní ochrana: NPP a III. zóna CHKO


Předměty ochrany:
netopýr velký (Myotis myotis) 270–490 zimujících jedinců
netopýr černý (Barbastella barbastelus) 220–360 zimujících jedinců
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 170–306 zimujících jedinců

 

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt