Heřmanovice

Lokalita se nachází cca 600 m západně od severního okraje obce Heřmanovice, asi 10 km severně od Vrbna pod Pradědem. Jedná se o systém tůněk vytvořený přirozeně zvěří, v 90. letech rozšířený člověkem. Je to prameništní oblast v podmáčené pcháčové louce, místy zarůstající náletem olší, jív a dalších druhů vrb. Některé tůňky jsou zarostlé litorální vegetací. Je to jedna ze tří nejvýznamnějších lokalit čolka karpatského v Sudetech. Lokalita je ohrožena změnou vodního režimu, hlavně vysycháním a odvodněním, poškozením zvěří, případně zanesením tůněk. V intervalu cca 3 let je doporučeno provádět citlivé odbahňování tůní. Vždy však ponechat část tůní bez zásahu. V intervalu cca 5 let provádět vyřezání křovin, udržovat oplocení lokality a zvážit možnost tvorby nových tůní.

Čolek karpatský


Kód EVL: CZ0813445
Výměra: 18,6922 ha
Katastrální území: Heřmanovice
Územní ochrana: II. a III. zóna CHKO
Předmět ochrany: čolek karpatský (Lissotriton montandoni) nižší desítky jedinců

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt