Štola Franz-Franz

Štola 2 km západně od obce Moravice a 5 km severně od Rýmařova. Rozsáhlé důlní dílo po těžbě železných rud, které je tvořeno systémem spletitých chodeb, teras a komor. Ve spodní části dolu jsou zvodnělé rýhy a chodby. Původní název St. Veit-Kotzian. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra brvitého a vrápence malého v ČR. Regionálně významné zimoviště netopýra velkého. Dále zde byly zjištěny druhy: netopýr řasnatý, n. vodní, n. velkouchý, n. vousatý, n. Brandtův, n. severní, n. ušatý a n. černý. Nebezpečí rušení zimujících letounů nežádoucím vstupem osob – nutno zajistit údržbu  zabezpečení vstupu.Netopýr velký


Kód EVL: CZ0813765
Výměra: 0,0398 ha
Katastrální území: Nová Ves u Rýmařova
Územní ochrana: PR
Předměty ochrany:
netopýr velký (Myotis myotis) 50–80 zimujících jedinců
netopýr brvitý (Myotis emarginatus) 100–190 zimujících jedinců
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 700–1140 zimujících jedinců

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt