Branná - hrad

Branná leží na západním okraji Hrubého Jeseníku, asi 16 km jihozápadně od Jeseníku. Lokalita zahrnuje půdní prostory hradu Kolštejn, ve kterých se pravidelně vyskytuje letní kolonie vrápence malého regionálního významu. Zpřístupnění půdních prostor pro návštěvníky v době přítomnosti letní kolonie by mohlo vést k jejímu rušení. Nebezpečím jsou i stavební úpravy v době přítomnosti letní kolonie, případně znemožnění přístupu netopýrům. Management spočívá v ochraně půdních prostor před trusem a močí letounů.


Kód EVL: CZ0713722
Výměra: 0,6755 ha
Katastrální území: Branná u Šumperka
Územní ochrana: IV. zóna CHKO
Předmět ochrany: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 20–50 jedinců

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt