Správa CHKO Jeseníky >> Ochrana přírody a krajiny >> Maloplošná chráněná území

Maloplošná chráněná území

Na území CHKO Jeseníky je vyhlášeno celkem 31 maloplošných zvláště chráněných území
o celkové rozloze 4 914,6 ha, tj. 6,6 % plochy CHKO.

 
kategorie počet rozloha (ha) ochranné pásmo vyhlášené (ha)
národní přírodní rezervace 4 3322,00 374,12
národní přírodní památka 1 84,15 0,00
přírodní rezervace 19 1497,00 372,14
přírodní památka 7 11,45 0,00
celkem 31 4914,6 746,26

 MZCHÚ mapa

 

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt