Správa CHKO Jeseníky >> O správě CHKO

O správě CHKO

Adresa pracoviště Správy CHKO Jeseníky: 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko
Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník

tel. + 420 95 142 5117
email: jeseniky@nature.cz
ID datové schránky: hwzdyhr
internetové stránky: www.jeseniky.ochranaprirody.cz
Bankovní spojení: ČNB Praha 18228-011/0710
IČ: 62933591 

Jak se k nám dostanete:
50.2146278N, 17.2032472E

Odkaz na úřední desku AOPK ČR:
http://www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/

 

Předpisy, podle nichž AOPK ČR zejména jedná:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška 46/2010 Sb. o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

 

Poskytování informací a dat zde

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt