Správa CHKO Jeseníky >> Činnost pracoviště >> Krajinotvorné programy

Krajinotvorné programy

Správa CHKO Jeseníky administruje především tyto krajinotvorné programy:

 

Program péče o krajinu (PPK)
   - Správa CHKO je informačním místem a zároveň sběrným místem externích žádostí
   - Kontaktní osoba (PPK A): Mgr. Jindřich Chlapek, tel.: 584 458 645, mobil: 724 002 215, jindrich.chlapek@nature.cz
   - Kontaktní osoba (PPK B): Bc. Miroslava Suttnerová, tel.: 584 458 644, mobil: 734 641 916, miroslava.suttnerova@nature.cz

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
   - Správa CHKO je informačním místem a zároveň sběrným místem externích žádostí
   - Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Suttnerová, tel.: 584 458 644, mobil: 734 641 916, miroslava.suttnerova@nature.cz

Program rozvoje venkova (PRV)
   - Správa CHKO především stanovuje nastavení jednotlivých titulů AEKO na travních porostech v CHKO
   - Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Suttnerová, tel.: 584 458 644, mobil: 734 641 916, miroslava.suttnerova@nature.cz

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
   - Tento program správa využívá především pro péči o státní pozemky, se kterými má AOPK ČR právo hospodařit.

 

PastvaKoseníTůně pro obojživelníkyAsanace kůrovcových stromůVýsadby a ochrany dřevin

Ke stažení brožura: Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu

 

Přehled rozdělení prostředků z krajinotvorných programů v letech 2008-2015:

Krajinotvorné programy 2008-2015

 

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt