Správa CHKO Jeseníky >> Činnost pracoviště >> Ekologická výchova

Ekologická výchova

V nejširším slova smyslu lze ekologickou výchovu popsat jako veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především:

  • zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, za smysluplné využívání místních zdrojů
  • rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti
  • utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzum-ní, duchovní kvality lidského života

Správa CHKO Jeseníky pořádá každoročně několik akcí pro veřejnost. Odborní pracovníci se podílí během roku naDen otevřených dveří přednáškové činnosti nebo terénních exkurzích. Jedná se však o akce příležitostné na společenskou objednávku. Dále pořádá fotografické soutěže a každoročně spolupracuje na akci Evropská noc pro netopýry. Spolupracuje také na akci Ukliďme svět.

Kromě jednorázových  akcí působí  na veřejnost  prostřednictvím naučných  stezek a informačních  tabulí  umístěných v terénu. 
V současné době Správa CHKO udržuje 9 naučných stezek.

Správa CHKO Jeseníky zve pravidelně prostřednictvím regionálních tiskovin milovníky přírody i širokou veřejnost na výlety do přírody a  formou  těchto  pozvánek  zároveň poskytuje informace o jesenické  přírodě.  Dále vydává  řadu informačních letáků  o chráněné přírodě Jeseníků (NPR Šerák - Keprník, NPR Praděd, naučná stezka Pasák atd.).

Samostatnou skupinou působící v ekologické výchově jsou dobrovolní strážci přírody chráněné krajinné oblasti Jeseníky, kteří přímo v terénu provádějí svou službu, tím, že poskytují informace návštěvníkům na nejexponovanějších místech v CHKO.

exkurze

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt