Paleontologie

Nálezy fosilní fauny jsou důležitým výchozím bodem stratigrafických interpretací devonu na daném území. Jedná se o prostor poměrně chudý na paleontologické lokality, omezený na nálezy v pruhu vrbenského devonu a výskyt v horninách andělskohoského souvrství.

Klasickou paleontologickou lokalitou je Suchý vrch, ležící severozápadně od Vrbna pod Pradědem. V silně zvětralých drakovských kvarcitech spodnodevonského stáří (siegen) jsou hojné nálezy s převahou brachiopodů (společenstva s Tropidoleptus) a ve svrchních částech s ichnofosíliemi Arenicolites. Méně častá jsou společenstva velkých mlžů a brachiopodů (r. Rhenorensselaeria aj.). 
Je rovněž typickou lokalitou homalonotidního trilobita Digonus comes. Z hlediska stratigrafického má Suchý vrch význam jako opěrný stratigrafický profil pro sled vrbenských vrstev v rámci drahanského vývoje moravskoslezského devonu.

Další zajímavou lokalitou je horní úsek záp. svahu Břidličné hory na hlavním hřebenu Hrubého Jeseníku se zbytky makrofauny (Arenicolites, brachiopodi r. Rhenorensselaeria).

Obdobné nálezy fauny zachované v regionálně metamorfovaných horninách - drakovských kvarcitech - jsou známy na sev. svahu Strmého u Dolního Údolí (převážně brachiopodi společenstva s r. Tropidoleptus), dále na svahu Vysoké hole, upadající do Medvědího dolu (převážně brachiopodi společenstva s Tropidoleptus) a na svahu hory Suť u Karlovy Studánky (brachiopodi a tentakuliti společenstva Chonetes - Tentaculites).

Východně od Andělské hory ve Veikově lomu byly v horninách andělskohorského souvrství nalezeny zbytky svrchnodevonské (frasn) fauny (Gephyroceras gerosteinense, Manticoceras intumescens, Tornoceras simplex).

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt