Správa CHKO Jeseníky >> Charakteristika CHKO >> Klimatické poměry

Klimatické poměry

Pohoří Hrubého Jeseníku, které je jádrem CHKO Jeseníky, leží na rozhraní dvou klimatických oblastí. Západní hranice kontinentálního klimatu se zde setkává s doznívajícími vlivy klimatu atlantického. Vyznačuje se vysokou relativní vlhkostí a převládajícím západním větrným prouděním, které přináší značné množství srážek. Podle "Klimatických oblastí Česko-slovenska" (Quitt,1971) je horská část CHKO Jeseníky řazena k chladné oblasti, ostatní území patří k mírně teplé oblasti.

CH4 - léto velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky (oblast Pradědu, Šeráku-Keprníku-Vozky, Orlíku).

CH6 - léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky (K.Studánka, Ludvíkov, Vidly, Kouty, oblast Skřítku, Ostružná, Ramzová).

CH7 - velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky (Rýmařov, Vrbensko, Jesenicko, okolí Branné, Loučné, Sobotína).

MT7 - normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírným jaro a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, krátkým trváním sněhové pokrývky(okolí Bedřichova, Nového Malína, Velkých Losin, České Vsi, Ondřejovic).

MT9 - dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké, s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, krátkým trváním sněhové pokrývky (Mikulovice).

Klimatické charakteristiky jednotlivých jednotek:

   CH4  CH6  CH7  MT7

 MT9

 Počet letních dnů  0-20  10-30  10-30  30-40  40-50
 Počet dnů s průměr. tepl. 10 oC a více  80-120  120-140  120-140  140-160  140-160
 Počet mrazových dnů  160-180  140-160  140-160  110-130  110-130
 Počet ledových dnů  60-70  60-70  50-60 40-50  30-40 
 Prům. teplota v lednu (oC)  -6 až -7  -4 až -5   -3 až -4   -2 až -3   -3 až -4 
 Prům. teplota v červenci (oC)  12-14 14-15  15-16  16-17  17-18 
 Prům. teplota v dubnu (oC)  2-4 2-4  4-6  6-7  7-8 
 Prům. teplota v říjnu (oC)  4-5 5-6  6-7  7-8  7-8 
 Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více  120-140 140-160  120-130  100-120  100-120 
 Srážkový úhrn ve veget. období v mm  600-700 600-700 500-600  400-450  400-450 
 Srážkový úhrn v zimním období v mm  400-500 400-500  350-400  250-300  250-300 
 Počet dnů se sněhovou pokrývkou  140-160 120-140  100-120  60-80  60-80 
 Počet dnů zamračených  130-150 150-160  150-160  120-150  120-150 
 Počet dnů jasných  30-40 40-50  40-50   40-50 40-50 


Pro CHKO Jeseníky jsou charakteristické velké klimatické rozdíly na poměrně krátké vzdálenosti, což úzce souvisí s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Často bývá počasí na obou stranách hlavního hřebene Hrubého Jeseníku zcela odlišné. Každoročně se v Hrubém Jeseníku vyskytují inverze, kdy ve vyšších polohách je teplo a slunečno zatímco v údolích a kotlinách jsou mlhy. Na některých lokalitách se výrazně uplatňuje vliv mikro a mezoklimatu. V CHKO Jeseníky měří dlouhodobě meteorologické stanice na Pradědu (zrušena), Rejvíze, v Rýmařově a v Jeseníku.

Extrémní hodnoty vybraných meteorologických prvků stanice Praděd (1947 – 1985)

 Charakteristika

 Měrná jednotka

 Hodnota

 Datum

 Teplota vzduchu extrémní:

 minimální

 °C

 -32,6

9.2.1956 

 maximální

 °C

 25,2

27.7.1983 

 Teplota vzduchu, denní průměr:   

minimální

 °C

 -27,7

9.2.1956 

maximální

 °C

 20,5

27.7.1983 

 Max.denní úhrn srážek

 mm

 104,8

11.6.1965 

 Max.výška nového sněhu

 cm

 50,0

 28.1.1962

 Průměrné roční maximum sněhové pokrývky

 cm

 195,0

 
 Sněžení první

   5.8.1976

 Sněžení poslední

   17.7.1970

 Sněhová pokrývka první

   9.9.1971

 Sněhová pokrývka poslední

   13.6.1967

 Maximální náraz větru

 m/s

 51

 28.10.1959

 

Průměrný počet dnů v roce s charakteristickými hodnotami vybraných meteorologických prvků stanice Praděd (1947 – 1985)

 Průměr. počet dní se sněžením

 113

 Průměr. počet dní se sněhovou pokrývkou ≥ 1 cm

 171

 Průměr. počet dní ledových ( Tmax ≥ 0,1 °C)

 127

 Průměr. počet dní arktických ( Tmin ≥ -10 °C)

 16

 Průměr. počet dní s vichřicí ( rychlost větru ≥ 19 m/s)

 70

 Průměr. počet dní s mlhou

 293

 

Teplotní a srážkové hodnoty meteorologických stanic:

Stanice :        Ø oC roční   Ø oC leden      Ø oC červenec     Roční úhrn srážek           

Jeseník                 7,1         -2,9            16,9                                     846 mm

Rýmařov               5,8         -4,7            15,9                                     842 mm

Rejvíz                    5,3         -4,2            14,6                                  1 029 mm

Praděd                  0,9         -7,4              9,6                                  1 231 mm

Ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku je možnost mrazů po celý rok. Teploty pod 0 oC byly na Pradědu naměřeny i v červenci a srpnu. Letní dny s maximální teplotou nad 25 oC se  v  těchto polohách  nevyskytují. Výška sněhové  pokrývky  kulminuje v březnu, kdy dosahuje v dlouhodobém průměru 160 cm. Souvislá sněhová pokrývka trvá na Pradědu v dlouhodobém průměru od 30.11. do 19.4. Ještě déle drží sníh na některých dalších místech, zejména ve Velké kotlině odtávají snežníky do začátku července. Pro Hrubý Jeseník jsou charakteristické sněhové laviny (V.kotlina, M. kotlina, Mezikotlí, Sněžná kotlina).Vrchol Pradědu patří k největrnějším místům ČR, průměrná síla větru zde dosahuje 4,3 Beuf.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt