Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Aktuality >> Posílení komunikace s veřejností v oblasti Pradědu

Posílení komunikace s veřejností v oblasti Pradědu

Posílení komunikace s veřejností v oblasti Pradědu

23.2.2017

Agentura posílila informovanost a kontrolu dodržování ochranných podmínek v národní přírodní rezervaci Praděd.

Správa CHKO Jeseníky od začátku února posílila informovanost a kontrolu dodržování ochranných podmínek v národní přírodní rezervaci Praděd. K dispozici jsou dva noví zaměstnanci, jejichž hlavním úkolem je informovat turisty a návštěvníky národní přírodní rezervace Praděd a zejména oblasti Ovčárny o speciálním ochranném režimu a o značné zranitelnosti některých lokalit, do nichž z důvodu ochrany přírody, ale i bezpečnosti, není přístup veřejnosti možný.

Noví pracovníci se zaměří především na Petrovy kameny, oblast Velké kotliny a údolí Bílé Opavy, kde je porušování ochranných podmínek rezervace nejčastější a je zde největší riziko poškození cenné horské přírody.

Noví zaměstnanci Správy CHKO Jeseníky též provádějí monitoring struktury návštěvnosti a denně kontaktují až několik desítek osob a vysvětlují důvody omezení, které zde s ochranou unikátní horské přírody souvisejí. V letních měsících se budou podílet i na dalších ochranářských aktivitách, jako je například monitoring vzácných druhů rostlin a živočichů nebo sledování napadení lesů v pradědské rezervaci kůrovcem.

Dvě nová pracovní místa vznikla s využitím prostředků z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu.

 

IMG_20170215_130811

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt