Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Aktuality >> Návrh SDO pro EVL Stará Červená Voda

Návrh SDO pro EVL Stará Červená Voda

Návrh SDO pro EVL Stará Červená Voda

26.10.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky byla pověřena Ministerstvem životního pro-středí ke zpracování souhrnů doporučených opatření (SDO) pro evropsky významné lokality (EVL) v České republice. Jedná se o návod, jak v EVL hospodařit, aby byla dlouhodobě zajištěna ochrana předmětů ochrany. Tímto Vás oslovujeme jako majitele či správce pozemku uvnitř jednoho z těchto chráněných území v rámci soustavy Natura 2000, konkrétně evropsky významné lokality CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex. Ta byla vymezena nařízením vlády č. 318/2013 Sb. pro ochranu kuňky žlu-tobřiché (Bombina variegata).

Dokumenty ke stažení:

text SDO.docx (251 kB)

mapa1.pdf (1139 kB)

mapa2.pdf (1800 kB)

mapa3.pdf (1800 kB)

mapa4.pdf (1800 kB)

mapa5.pdf (1800 kB)

vrstva_hranice.zip (16 kB)

vrstva_zakresy.zip (2 kB)

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt