Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Aktuality >> Ke kravám na Pradědu přibyli letos koně

Ke kravám na Pradědu přibyli letos koně

Ke kravám na Pradědu přibyli letos koně

10.7.2019

Huculský kůň, stejně jako skotský náhorní skot, velmi dobře snáší zdejší drsné podmínky.

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky ve spolupráci s farmářem Václavem Mertou z Vernířovic obnovila po více než 70 letech pastvu skotu na úbočí Pradědu.

Cílem pastvy je, stejně jako na dalších místech v NPR Praděd, obnovit druhově bohaté horské trávníky. Ty byly v minulosti stovky let paseny nebo koseny. Hospodaření zde ustalo až krátce po 2. světové válce.

K pastvě bylo zvoleno plemeno skotský náhorní skot, který velmi dobře snáší zdejší drsné podmínky. Od letošního roku bylo stádo doplněno ještě o stejně nenáročné huculské koně.

Huculský kůň je plemeno původem z Rumunska a choval se v celém Karpatském oblouku. Jako malý horský kůň se hodí k jízdě pod sedlem, do tahu i k nošení zásob jako soumar. Je nenáročný a vytrvalý. Jeho obratnosti v terénu si všimli už v dobách Rakousko - Uherska a se systematickým chovem se započalo již v polovině 19. století. Na ekologické farmě pana Merty chovají toto plemeno od roku 1976 a odchovali už více než 80 hříbat.

Pastva skotu na Pradědu byla v průběhu minulého století vcelku intenzívní, např. během války se v okolí Pradědu páslo 350-400 kusů krav. Stáje pro dobytek byly tehdy na místě dnešní Kurzovní chaty. Pastva zde skončila v roce 1943. Ještě několik let po válce se na Pradědu sklízelo seno, potom na dlouhá desetiletí ustalo hospodaření úplně.

Návrat pastvy do okolí Pradědu není jen symbolickým návratem k tradičnímu způsobu hospodaření, jde zejména o opatření ke zvýšení druhové diverzity a k podpoře populací celé řady vzácných druhů, které po ukončení pastvy a sečení začaly z horských luk postupně mizet.

Pastva koní v NPR Praděd

Reportáž České televize:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010110701-studio-6-ii/obsah/705977-kone-spasaji-vrcholky-jeseniku

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030701-udalosti-v-regionech/obsah/706019-vrcholky-jeseniku-spasa-dobytek

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt