Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Aktuality >> 50 let CHKO Jeseníky

50 let CHKO Jeseníky

50 let CHKO Jeseníky

19.6.2019

Ve středu 19. června si připomínáme padesát let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Trocha statistiky

Při porovnání všech 26 CHKO v České republice, které pokrývají necelých 15 % rozlohy státu, jsou Jeseníky čtvrtou největší (740 km2) a pátou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí.

Trocha historie

Jak to vlastně bylo s ochranou přírody ještě před vyhlášením CHKO? Již v roce 1904 zde byla knížetem Janem z Lichtenštejna na ploše 172 ha horského lesa mezi Vozkou a Keprníkem zřízena první rezervace na Moravě – Lichtenštejnský prales. O něco později (v roce 1946 a 1955) byla zvýšenou ochranou pokryta ta nejcennější místa v Jeseníkách: Velká a Malá kotlina, Petrovy kameny, vrchol Pradědu, Rejvíz, rašeliniště Skřítek… V roce 1991 vznikla sloučením šesti státních přírodních rezervací národní přírodní rezervace Praděd, která je svou rozlohou 2031 ha největší NPR v České republice.

V současné době prodělává také příroda Jeseníků nelehké období. Podobně jako v podhůří začíná se i všude v horách znatelně projevovat nedostatek vody (srážek). Nejrazantněji se tato skutečnost již projevila v místech, kde bylo velké množství smrků vysázeno na nevhodných stanovištích. Věříme, že přirozené horské smrkové lesy, které mají díky své nadmořské výšce zatím ještě srážek dostatek, zvládnou tyto klimatické výkyvy bez výrazné újmy. Místa, kde již k plošnému rozpadu kulturních smrčin došlo, jsou nyní velkou příležitostí, aby člověk chybu neopakoval a založil les druhově bohatší.

A co popřát přírodě Jeseníků?

Moudré hospodáře, rozumné ochranáře, ohleduplné návštěvníky a dostatek životodárné vody.

Slavnostní odhalení základního kamene CHKO Jeseníky v Karlově Studánce

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt