Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Jeseníky >> Správa CHKO Jeseníky

Správa CHKO Jeseníky

Správa CHKO Jeseníky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Olomoucko
Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 458 659
jeseniky@nature.cz

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha: 740 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 1 národní přírodní památce ( Javorový vrch ), 19 přírodních rezervacích a 7 přírodních památkách. Jejím posláním je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím.
Jiné údaje: Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny živé vody stékající hlubokými údolími, staleté pralesy přecházející v horskou tundru, kamenná moře, ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny se stříbřitě bílými vodopády a průzračnými mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé horské vesnice se starými chalupami, harmonická krajina, ve které hledáme a stále nacházíme inspiraci, to jsou Jeseníky.

Nejvyšším bodem je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 1491 m n. m. Území je z 80% pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů.
Správa CHKO Jeseníky

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt